Domov

Plazmový generátor

Čo je plazmový generátor?


Funkčnosť a účel:

Plazmový generátor je inovatívne zariadenie určené na bezkontaktnú likvidáciu mikroorganizmov, vrátane vírusov, plesní a baktérií, pomocou frekvenčnej metódy. Jedná sa o prídavné zariadenie pre frekvenčné generátory typu zapper a F-Scan, ktoré rozširuje ich úžitkovú hodnotu o možnosť bezkontaktného pôsobenia.


Princíp fungovania:

Plazmový generátor vytvára impulzné striedavé magnetické pole pomocou rámovej cievky (antény) s dosahom niekoľkých metrov. Toto pole preniká do rôznych prostredí, vrátane nevodivých, kde kontaktný elektrický prúd nemôže dosiahnuť, čo umožňuje účinné pôsobenie aj v týchto oblastiach.


Možnosti použitia a výhody:

Plazmový generátor má široké uplatnenie v rôznych odvetviach, vrátane potravinárstva, poľnohospodárstva, zdravotníctva a veterinárnej praxe. Taktiež môže slúžiť ako užitočný nástroj pre študentov zameriavajúcich sa na prírodovedné odbory štúdia.
Ako funguje frekvenčná metóda


Frekvenčná metóda je overená, celosvetovo používaná metóda, ktorá dokáže likvidovať patogény v ľudskom tele – mikrobiálne a parazitárne záťaže organizmu a výrazne tým uľaviť preťaženému imunitnému systému. Metóda sa používa aj domácich maznáčikov psov a mačiek aj u koní a chovného zvieratstva.


Frekvenčná metóda je založená na princípe ničenia mikroorganizmov presnými frekvenciami. Všetky patogény vysielajú svoje špecifické frekvencie (tzn. každá molekula osciluje svojou vlastnou elektromagnetickou frekvenciou). Pokiaľ sa na patogény pôsobia frekvenciou totožnou s ich vlastnou, rezonujú, dôjde k rozkmitaniu ich bunkovej membrány a následnému rozpadu - deaktivácii. Naše telo potom ich zvyšky vylúči bežnými procesmi. Odolným patogénom, ako sú vírusy a viacbunkové parazity, frekvencia naruší bunkový obal či ich inak demaskujú a tak sú jednoduchšie rozoznateľné pre imunitný systém, ktorý ich zlikviduje. Nejedná sa o liečenie, ale o pôsobenie na mikroorganizmy a parazity. Liečenie je úplne ponechané na imunitnom systéme.


Frekvenčné vlnenie patogénov je v rozmedzí 1Hz – 900.000Hz. Zdravé ľudské bunky rezonujú v rádoch GHz, takže pôsobením nízkych frekvencií na ľudský organizmus nemôžu byť zdravé ľudské bunky nijako ovplyvnené.


Týmto spôsobom je možné zničiť všetky patogénne organizmy (vírusy, baktérie, plesne i parazity) podľa ich známej frekvencie pre rôzne vývojové štádiá a tým sa zbaviť príčiny mnohých chorôb. Nedochádza iba k odstraňovaniu príznakov chorôb, ale aj k likvidácii ich príčiny. Je to obvykle proces postupný, závislý na miere záťaže organizmu, jeho veku a konkrétnych súvislostiach. Bohužiaľ nemôžeme očakávať, že dlhotrvajúce problémy vyriešia jedno sedenie. To je naopak možné pri akútnych problémoch.


Ak frekvenčnou metódou odstránime z nášho tela všetky nežiaduce organizmy, ako sú plesne, vírusy, baktérie a červy, potom si už telo dokáže pomôcť samo. Našou úlohou je pomôcť mu očistiť sa, aby náš najlepší lekár – imunitný systém – mohol opäť prehľadne vykonávať svoju funkciu. V tom mu bránia aktívne patogény a ďalej naše roky zbierané nánosy chemikálií, ťažkých kovov a nečistôt, ktoré sme prostredníctvom úžasných výdobytkov ľudstva do seba nasali ako huby po daždi.


Náš samotný imunitný systém teda volá o pomoc pod ťarchou paľby nespočetných antibiotík a stráca svoju schopnosť liečiť. A potom napríklad taká Mycoplasma, ktorá je už rezistentná na antibiotiká, škodí v tele ďalej, ale nedokáže byť nikdy rezistentná na svoju vlastnú frekvenciu. Potrebujeme iba presne zmerať jej frekvencie a poslať túto frekvenciu späť. Na tento účel nám slúžia prístroje frekvenčné metódy.


Frekvenčná metóda sa s úspechom používa ako pre akútne stavy (bolesť zubov, angína, chrípka, ovčie kiahne, mononukleóza, atď.), tak aj pre chronické záťaže (prítomnosť borélií, EBV, Herpesových vírusov, chlamýdií, parazitov, atď.) a možno jej výrazne podporiť aj liečbu závažných ochorení ako je rakovina alebo AIDS.


Výhodou frekvenčnej metódy je jej vysoká efektívnosť, rýchla úľava, bezbolestná aplikácia a pomerne malá časová náročnosť v porovnaní s inými metódami. Pri správnej aplikácii nemá žiadne negatívne účinky na organizmus a súčasne tiež stimuluje imunitný systém tým, že mu uľavuje od živých záťaží. Aby bola aplikácia úspešná, je nutná širšia znalosť výskytu a vývojových štádií jednotlivých patogénov, ich vzájomná previazanosť a spolupráca klienta pri súbežne prebiehajúcej detoxikácii jeho organizmu. Usmrtením parazitov totiž dochádza k ich vyplaveniu do krvného systému a úlohu preberá imunitný a vylučovací systém, ktorý musí vzniknutý odpad vylúčiť z organizmu.


Na celom svete používa túto pomôcku státisíce ľudí s veľmi presvedčivými výsledkami a bez akýchkoľvek zdravotných komplikácií, spôsobených použitím prístroja.


História frekvenčné metódy

Objaviteľom metódy selektívneho ničenia mikroorganizmov presnými frekvenciami bol Dr. Royal Raymond Rife (1888 – 1971). Rife bol špičkový vedec, vynálezca a mikrobiológ v jednej osobe. Podľa jeho poznatkov a praxe sa už uzdravili tisíce ľudí z ich chorôb. Príbeh o tomto skvelom vedcovi a jeho objavoch popisuje video, ktoré nájdete na internete, alebo sa dočítate v knihe Parazity v nás, ktorú popisujeme nižšie.


Následne frekvenčnú metódu zdokonalila Hulda Regehr Clarková, ktorá priniesla do modernej doby mnoho nových informácií na liečenie väčšiny chorôb. Vo svojej knihe Revolúcia v liečení všetkých chorôb popisuje jednotlivé postupy vrátane likvidácie patogénov pomocou frekvenčných generátorov. Jej hlavný prínos spočíva ale v tom, že sa nebála perzekúcií a falošných osobných obvinení a praktické výsledky svojich výskumov zverejnila v niekoľkých svojich knihách, ktoré vydala po sebe vo veľmi krátkom čase. Tieto informácie sa tak dostali k širokej verejnosti, a tak nasledovali pokusy a výskumy ďalších vedcov a lekárov, ktorí výsledky Clarkovej potvrdili a stále potvrdzujú. Za toto prelomenie nevedomosti u širokej verejnosti patrí pani Clarkovej veľká vďaka.


Pred niekoľkými rokmi zverejnila svoje výsledky výskumov v ničení patogénnych organizmov v ľudskom tele pomocou svojho vynálezu, ktorým je prístroj zapper. Je to v podstate frekvenčný generátor obdĺžnikových impulzov, ktorý ničí široké spektrum mikroorganizmov, ktoré v sebe človek nemá mať.

Clarková so svojim tímom vo výskume pokračovala až do svojej smrti a stále zverejňovala svoje výsledky aj napriek klamlivým obvineniam a snahám o umlčanie.


Po dlhoročnom výskume pani Clarková zistila, že parazity, ktorí sa dostanú do ľudského tela väčšinou s potravou, je možné zničiť v priebehu niekoľkých minút. Nejde o nič „tajomné,“ ani nepochopiteľné. Ide o jednoduchú fyzickú likvidáciu parazitov, baktérií a vírusov vysokofrekvenčnými impulzmi. Pokiaľ budete zapper používať podľa pokynov, obmedzíte bežné infekčné choroby na minimum a chronické choroby aj s ich príznakmi postupne vymiznú. Budete zase vnímať svoje zdravie ako vec prirodzenú, ktorá je súčasťou plnohodnotného života.

Podľa Huldy Clarkovej existujú iba dve príčiny vzniku akejkoľvek choroby:

1. Prítomnosť znečisťujúcich chemických látok a ťažkých kovov v tele

2. Prítomnosť plesní, baktérií, vírusov a parazitov so všetkými ich vývojovými štádiami v tele

Použitie frekvenčnej metódy

V skratke možno povedať, že frekvenčná metóda je prospešná v podstate pri všetkých zdravotných problémoch.

Väčšinu zdravotných problémov nám spôsobujú vírusy, baktérie, plesne a parazity (ktorých toxické metabolity navyše zamorujú naše telo). Tieto patogény je možné s pomocou frekvenčnej metódy úspešne zahubiť, alebo v prípade väčších parazitov aspoň obmedziť ich funkciu, prípadne schopnosť reprodukcie.


Aj u „zdravých“ ľudí možno frekvenčnú metódu použiť na očistu a tým aj posilnenie organizmu – napr. lymfatického systému, imunity, pečene a všeobecne posilnenie činnosti orgánov a naštartovanie prirodzenej detoxikácie organizmu.


Pokiaľ chcete riešiť akýkoľvek svoj zdravotný problém, obráťte sa napr. na špecialistov zo spoločnosti ZAPPER CENTRUM SR, ktorí Vám pomôžu nájsť vhodnú cestu k skutočnému uzdraveniu.

Ide spravidla o kombináciu využitia frekvenčnej metódy a vhodných prírodných doplnkov pre úspešné vyriešenie daného zdravotného problému.


Najdôležitejšie pre úspešné využitie frekvenčnej metódy je poznať presnú príčinu, nie iba diagnózu (čo v praxi často nemusí znamenať informácie, ktoré si prinesiete od svojho lekára).


Na detekciu patogénov, ktoré často spôsobujú váš zdravotný problém, je možné využiť napr. prístroje F-SCAN alebo OBERON. Oberon vie prípadne zistiť aj výživové látky, ktoré vášmu organizmu chýbajú.

Ide o prístroje, ktoré sú založené v podstate práve na princípe frekvenčnej metódy.


Aby Vám frekvenčná metóda ale priniesla skutočný prospech a trvalé zdravie, nestačí si iba sadnúť k plazmovému generátoru alebo zapperu a očakávať, že tým všetky vaše problémy zmiznú.


Úspešné uzdravenie spočíva predovšetkým na stave vnútorného prostredia Vášho tela, ale aj na spôsobe myslenia. Nie nadarmo sa hovorí, že naša myseľ je hlavným spúšťačom všetkých chorôb…


Najčastejšou príčinou zdravotných problémov býva nedostatok minerálov a vitamínov, prekyslenie organizmu, ktorým v súčasnej dobe trpí vďaka životnému štýlu až 96% populácie, av neposlednom rade aj zanesenie tela jedy a nedostatok pohybu.


Zaobstarajte si svoj vlastný plazmový generátor


Plazmový generátor si môžete zaobstarať domov a používať ho kedykoľvek sa vám zachce.


V súčasnej dobe sú už na trhu cenovo dostupné varianty plazmových generátorov, ktoré dosahujú účinnosť starších typov za oveľa vyššiu obstarávaciu cenu.Aké existujú dostupné možnosti?


1) Prístroj PlasmaLoop spoločne s prístrojom Elzapp:PlasmaLoop


PlasmaLoop predstavuje zariadenie podobné pôvodnému prístroju vyvinutému v prvej polovici minulého storočia Dr. Rifom a jeho súčasnej českej verzii, ktorá je všeobecnejšie známa ako plazmový generátor. Plazmové generátory využívajú na vysielanie signálu horiaci výboj v riedkom plyne, plazme. U plazmového generátora excituje jeho trubica do jeho blízkeho okolia prevažne elektrická zložka elektromagnetického poľa a jeho magnetická zložka je výrazne potlačená. PlasmaLoop sa odlišuje svojou originálnou konštrukciou trubice vo forme jednokruhovej antény. Tým, že horiaci výboj plazmy tvorí závit cievky, vzniká v blízkom okolí oveľa silnejšia magnetická zložka elektromagnetického poľa.


V cene je frekvenčný generátor ElZapp, avšak PlasmaLoop je možné pripojiť k akémukoľvek inému generátoru frekvencií (zapper).Elzapp


ElZapp vychádza z rovnakého princípu ako väčšina prístrojov typu Zapper. Metódu „zappovania“ do praxe zaviedli žiaci a pokračovateľa Dr. Rifeho. Jej pointa je jednoduchá: Namiesto pôsobenia elektromagnetickým poľom sa používa jednoduchšia cesta, priame pôsobenie impulzného alebo striedavého prúdu. Výhodou tohto princípu je jednoduchosť zariadenia. Prednosťou zariadenia ElZapp je generačný upgrade elektroniky. Výrazná miniaturizácia, znížená energetická spotreba, zvýšenie užívateľského komfortu, zvýšenie kapacity pamäte (počet programov) a využitie moderných komunikačných technológií, vrátane jednoduchého koučovania prostredníctvom SD, to sú základné prednosti ElZapp proti väčšine súčasných prístrojov tejto kategórie.


Prednosti prístroja ElZapp

• moderné

• menšie

• ľahšia

• výkonnejšie

• energeticky úsporný

• užívateľsky priateľský

• zvýšená pamäť pre procedúry


Dosková elektróda


Upozornenie: ElZapp zapper NIE JE zdravotnícky prostriedok.
2) Prístroj RamaLoop spoločne s prístrojom Elzapp:


RamaLooop


Rádio-magnetická slučka, známa tiež ako Radio Magnetic Loop, predstavuje jednu z najefektívnejších metód "BEZKONTAKTNÁ DEŠTRUKCIA MIKROORGANIZMOV".


Ide o prídavné zariadenie pre frekvenčné generátory typu zapper a Fscan.


RaMaLoop predstavuje revolučnú inováciu, ktorá funguje ako doplnok k frekvenčným generátorom typu zapper a F-Scan, ktoré majú iba kontaktný elektrický výstup. Zariadenie RaMaLoop významne zvyšuje využiteľnosť týchto prístrojov rozšírením o možnosť bezkontaktnej deštrukcie mikroorganizmov (vírusov, plesní, baktérií) pomocou frekvenčnej metódy. RaMaLoop vytvára okolo svojej rámovej cievky ("antény") pulzne striedavé magnetické pole s rozsahom niekoľkých metrov.


Magnetické pole preniká vo všetkých smeroch, aj tam, kde jednosmerný pulzný prúd nedosiahne, napríklad v nevodivom prostredí. To otvára široký priestor pre budúce využitie v mnohých pokročilých odvetviach, v potravinárstve, v poľnohospodárstve, v prípade zdravotnej certifikácie aj v nízkofrekvenčnej a vysokofrekvenčnej magnetoterapii alebo vo veterinárnej praxi.


Má tiež potenciál stať sa zaujímavou pomôckou pre študentov s orientáciou na prírodovedné odbory štúdia.


TIP! Možnosť pripojiť takmer k akémukoľvek frekvenčnému generátoru.


Voľby osvetlenia: Vypnuté, blikanie, svietenie (niekoľko farieb)


Voliteľná intenzita výstupu: 5 úrovní


Farba prístroja: Strieborná s modrými bokmi


Napájanie: Adapter, Li-Pol batéria, Mini-USB (5V), v aute (12V)


Frekvenčný rozsah: 1 Hz – 999 kHzOptimálny dosah: Optimálny dosah tohto zariadenia je 1-5 m